ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
10
10
20
2
ป.1
8
13
21
1
ป.2
5
9
14
1
ป.3
11
10
21
1
ป.4
5
10
15
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
43
55
98
6
ม.1
12
5
17
1
ม.2
7
3
10
1
ม.3
5
1
6
1
รวมมัธยมต้น
24
9
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
74
151
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...