ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าเตย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
17
20
37
2
ป.1
13
10
23
1
ป.2
7
10
17
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
11
7
18
1
รวมประถม
52
47
99
6
ม.1
8
5
13
1
ม.2
10
2
12
1
ม.3
8
5
13
1
รวมมัธยมต้น
26
12
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
79
174
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...