ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
3
4
1
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
14
12
26
3
ป.1
10
6
16
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
12
4
16
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
15
9
24
1
รวมประถม
58
40
98
6
ม.1
13
10
23
1
ม.2
7
3
10
1
ม.3
6
7
13
1
รวมมัธยมต้น
26
20
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
72
170
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...