ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
4
8
1
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
2
10
12
1
รวม อบ.
12
21
33
3
ป.1
13
4
17
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
9
3
12
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
46
32
78
6
ม.1
9
5
14
1
ม.2
10
7
17
1
ม.3
5
4
9
1
รวมมัธยมต้น
24
16
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
69
151
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...