ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
13
15
28
2
ป.1
2
9
11
1
ป.2
14
4
18
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
10
3
13
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
43
35
78
6
ม.1
6
3
9
1
ม.2
9
5
14
1
ม.3
10
7
17
1
รวมมัธยมต้น
25
15
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
65
146
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...