ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
15
10
25
2
ป.1
10
10
20
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
2
5
7
1
ป.6
13
4
17
1
รวมประถม
44
39
83
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
49
108
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...