ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
13
9
22
2
ป.1
10
9
19
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
12
12
24
1
รวมประถม
59
51
110
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
60
132
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...