ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงหลวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
7
23
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
23
17
40
2
ป.1
16
13
29
1
ป.2
10
13
23
1
ป.3
17
19
36
1
ป.4
12
11
23
1
ป.5
18
10
28
1
ป.6
20
17
37
1
รวมประถม
93
83
176
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
100
216
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...