ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงหลวง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
11
16
1
อบ.3
16
7
23
1
รวม อบ.
21
18
39
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
16
13
29
1
ป.3
12
13
25
1
ป.4
17
17
34
1
ป.5
11
12
23
1
ป.6
16
10
26
1
รวมประถม
79
73
152
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
91
191
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...