ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเปียด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
5
9
14
1
รวม อบ.
8
14
22
2
ป.1
10
11
21
1
ป.2
14
9
23
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
22
13
35
2
ป.6
11
16
27
1
รวมประถม
68
65
133
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
79
155
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...