ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนแดง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
8
20
1
อบ.3
12
14
26
1
รวม อบ.
24
22
46
2
ป.1
17
12
29
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
14
10
24
1
ป.6
11
11
22
1
รวมประถม
73
60
133
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
82
179
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...