ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโสก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
14
9
23
1
รวม อบ.
20
18
38
2
ป.1
9
17
26
1
ป.2
14
11
25
1
ป.3
11
14
25
1
ป.4
8
14
22
1
ป.5
17
12
29
1
ป.6
18
13
31
1
รวมประถม
77
81
158
6
ม.1
12
11
23
1
ม.2
13
7
20
1
ม.3
5
14
19
1
รวมมัธยมต้น
30
32
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
127
131
258
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...