ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกกตูม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
12
13
25
2
ป.1
4
13
17
1
ป.2
2
6
8
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
14
8
22
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
41
45
86
6
ม.1
11
7
18
1
ม.2
8
11
19
1
ม.3
9
8
17
1
รวมมัธยมต้น
28
26
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
84
165
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...