ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้งนาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
12
20
1
อบ.3
20
20
40
2
รวม อบ.
28
32
60
3
ป.1
15
20
35
1
ป.2
16
13
29
1
ป.3
25
17
42
2
ป.4
8
16
24
1
ป.5
14
5
19
1
ป.6
16
9
25
1
รวมประถม
94
80
174
7
ม.1
17
10
27
1
ม.2
15
13
28
1
ม.3
13
9
22
1
รวมมัธยมต้น
45
32
77
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
167
144
311
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...