ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาหินกอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
7
21
1
อบ.3
17
1
18
1
รวม อบ.
31
8
39
2
ป.1
11
7
18
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
10
12
22
1
ป.5
4
9
13
1
ป.6
7
12
19
1
รวมประถม
51
56
107
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
64
146
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...