ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสานแว้ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
13
26
1
อบ.3
13
13
26
1
รวม อบ.
26
26
52
2
ป.1
13
8
21
1
ป.2
11
16
27
1
ป.3
15
14
29
1
ป.4
11
15
26
1
ป.5
9
16
25
1
ป.6
16
14
30
1
รวมประถม
75
83
158
6
ม.1
13
11
24
1
ม.2
10
7
17
1
ม.3
8
6
14
1
รวมมัธยมต้น
31
24
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
132
133
265
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...