ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
4
9
1
อบ.2
5
1
6
1
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
12
8
20
3
ป.1
2
7
9
1
ป.2
1
6
7
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
6
2
8
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
19
29
48
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
37
68
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...