ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนร่มเกล้า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
19
15
34
2
ป.1
16
19
35
2
ป.2
16
16
32
1
ป.3
15
12
27
1
ป.4
28
22
50
2
ป.5
13
15
28
1
ป.6
21
18
39
2
รวมประถม
109
102
211
9
ม.1
25
21
46
2
ม.2
23
18
41
2
ม.3
21
18
39
2
รวมมัธยมต้น
69
57
126
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
197
174
371
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...