ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
3
11
11
อบ.3
7
5
12
12
รวม อบ.
15
8
23
23
ป.1
4
4
8
8
ป.2
10
4
14
14
ป.3
7
6
13
13
ป.4
8
4
12
12
ป.5
5
9
14
14
ป.6
8
7
15
15
รวมประถม
42
34
76
76
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
42
99
99
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...