ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
6
14
14
อบ.3
4
3
7
7
รวม อบ.
12
9
21
21
ป.1
10
3
13
13
ป.2
7
7
14
14
ป.3
8
4
12
12
ป.4
5
9
14
14
ป.5
8
7
15
15
ป.6
1
1
2
2
รวมประถม
39
31
70
70
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
40
91
91
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...