ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
4
9
13
1
รวม อบ.
15
16
31
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
9
11
20
1
ป.3
11
11
22
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
11
3
14
1
รวมประถม
50
49
99
6
ม.1
14
20
34
2
ม.2
26
27
53
2
ม.3
19
18
37
2
รวมมัธยมต้น
59
65
124
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
124
130
254
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...