ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
10
17
27
2
ป.1
9
11
20
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
10
3
13
1
ป.6
7
10
17
1
รวมประถม
51
50
101
6
ม.1
31
32
63
2
ม.2
31
22
53
2
ม.3
13
19
32
2
รวมมัธยมต้น
75
73
148
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
136
140
276
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...