ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนไฮ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
10
อบ.3
3
7
10
10
รวม อบ.
8
11
19
20
ป.1
8
7
15
15
ป.2
12
8
20
19
ป.3
7
6
13
13
ป.4
10
9
19
19
ป.5
8
5
13
13
ป.6
5
7
12
12
รวมประถม
50
42
92
91
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
53
111
111
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...