ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมะนาว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
11
12
23
2
ป.1
4
7
11
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
6
10
16
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
34
39
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
51
96
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...