ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
10
22
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
20
19
39
2
ป.1
7
17
24
1
ป.2
8
19
27
1
ป.3
13
13
26
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
13
12
25
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
57
77
134
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
96
173
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...