ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
19
18
37
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
7
16
23
1
ป.3
8
18
26
1
ป.4
13
13
26
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
13
12
25
1
รวมประถม
61
76
137
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
94
174
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...