ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
3
11
1
อบ.3
7
14
21
1
รวม อบ.
15
17
32
2
ป.1
14
16
30
1
ป.2
13
9
22
1
ป.3
20
17
37
1
ป.4
13
15
28
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
9
11
20
1
รวมประถม
81
79
160
6
ม.1
15
11
26
1
ม.2
16
10
26
1
ม.3
15
19
34
1
รวมมัธยมต้น
46
40
86
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
142
136
278
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...