ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
12
23
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
18
15
33
2
ป.1
6
15
21
1
ป.2
15
15
30
1
ป.3
13
10
23
1
ป.4
19
17
36
1
ป.5
13
15
28
1
ป.6
12
10
22
1
รวมประถม
78
82
160
6
ม.1
6
10
16
1
ม.2
14
9
23
1
ม.3
16
9
25
1
รวมมัธยมต้น
36
28
64
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
132
125
257
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...