ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชะโนด 2 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
25
42
1
อบ.3
11
11
22
1
รวม อบ.
28
36
64
2
ป.1
19
17
36
1
ป.2
12
18
30
1
ป.3
9
15
24
1
ป.4
16
11
27
1
ป.5
19
15
34
1
ป.6
16
13
29
1
รวมประถม
91
89
180
6
ม.1
17
7
24
1
ม.2
12
13
25
1
ม.3
14
20
34
1
รวมมัธยมต้น
43
40
83
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
162
165
327
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...