ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
3
5
8
1
ป.1
5
2
7
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
1
1
2
1
ป.4
0
4
4
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
18
18
36
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
21
23
44
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...