ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
10
10
20
1
รวม อบ.
18
20
38
2
ป.1
17
20
37
2
ป.2
9
23
32
2
ป.3
11
14
25
2
ป.4
12
13
25
1
ป.5
18
11
29
1
ป.6
20
18
38
2
รวมประถม
87
99
186
10
ม.1
29
19
48
2
ม.2
22
28
50
2
ม.3
22
16
38
1
รวมมัธยมต้น
73
63
136
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
178
182
360
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...