ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหนาว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
9
6
15
2
ป.1
3
4
7
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
39
32
71
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
38
86
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...