ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าดง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
4
6
10
2
ป.1
3
6
9
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
1
1
2
1
ป.4
6
2
8
1
ป.5
10
3
13
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
30
20
50
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
26
60
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...