ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
0
2
1
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
8
6
14
3
ป.1
6
6
12
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
10
3
13
1
ป.6
4
1
5
1
รวมประถม
37
23
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
29
74
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...