ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
10
17
27
1
รวม อบ.
16
26
42
2
ป.1
13
12
25
2
ป.2
10
11
21
2
ป.3
14
9
23
2
ป.4
13
10
23
1
ป.5
9
16
25
1
ป.6
11
15
26
1
รวมประถม
70
73
143
9
ม.1
8
12
20
1
ม.2
11
8
19
1
ม.3
6
9
15
1
รวมมัธยมต้น
25
29
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
128
239
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...