ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
8
21
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
21
17
38
2
ป.1
11
15
26
2
ป.2
13
15
28
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
13
10
23
1
ป.5
13
10
23
1
ป.6
9
15
24
1
รวมประถม
71
74
145
7
ม.1
7
6
13
1
ม.2
8
12
20
1
ม.3
10
10
20
1
รวมมัธยมต้น
25
28
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
117
119
236
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...