ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสองคอน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
12
23
1
อบ.3
9
15
24
1
รวม อบ.
20
27
47
2
ป.1
12
9
21
1
ป.2
12
17
29
1
ป.3
8
14
22
1
ป.4
16
13
29
1
ป.5
16
11
27
1
ป.6
13
10
23
1
รวมประถม
77
74
151
6
ม.1
9
6
15
1
ม.2
5
7
12
1
ม.3
3
13
16
1
รวมมัธยมต้น
17
26
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
127
241
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...