ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขามป้อม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
10
11
21
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
15
6
21
1
รวมประถม
52
48
100
6
ม.1
14
3
17
1
ม.2
14
7
21
1
ม.3
9
13
22
1
รวมมัธยมต้น
37
23
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
82
181
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...