ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขามป้อม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
10
15
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
13
18
31
2
ป.1
3
6
9
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
6
10
16
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
41
49
90
6
ม.1
15
6
21
1
ม.2
13
3
16
1
ม.3
13
6
19
1
รวมมัธยมต้น
41
15
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
82
177
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...