ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชะโนด 1 ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
13
9
22
2
ป.1
6
1
7
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
12
1
13
1
รวมประถม
50
29
79
6
ม.1
13
8
21
1
ม.2
9
11
20
1
ม.3
3
14
17
1
รวมมัธยมต้น
25
33
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
71
159
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...