ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชะโนด 1 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
6
1
7
1
รวม อบ.
12
4
16
2
ป.1
10
7
17
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
10
1
11
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
49
36
85
6
ม.1
10
11
21
1
ม.2
4
14
18
1
ม.3
13
10
23
1
รวมมัธยมต้น
27
35
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
75
163
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...