ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
6
3
9
2
ป.1
4
1
5
1
ป.2
6
2
8
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
22
20
42
6
ม.1
6
2
8
1
ม.2
2
1
3
1
ม.3
3
2
5
1
รวมมัธยมต้น
11
5
16
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
28
67
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...