ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านงิ้ว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
15
17
32
2
ป.1
12
16
28
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
7
2
9
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
54
45
99
6
ม.1
6
5
11
1
ม.2
4
6
10
1
ม.3
6
5
11
1
รวมมัธยมต้น
16
16
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
78
163
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...