ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
17
15
32
2
ป.1
8
3
11
1
ป.2
6
12
18
1
ป.3
14
10
24
1
ป.4
3
8
11
1
ป.5
15
7
22
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
54
45
99
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
60
131
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...