ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่าศาลา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
16
8
24
1
รวม อบ.
27
15
42
2
ป.1
19
10
29
1
ป.2
13
9
22
1
ป.3
22
16
38
1
ป.4
8
11
19
1
ป.5
14
12
26
1
ป.6
14
4
18
1
รวมประถม
90
62
152
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
117
77
194
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...