ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่าศาลา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
10
23
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
24
19
43
2
ป.1
21
10
31
1
ป.2
18
10
28
1
ป.3
16
7
23
1
ป.4
21
14
35
1
ป.5
8
14
22
1
ป.6
13
11
24
1
รวมประถม
97
66
163
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
121
85
206
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...