ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเมืองสาตร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
8
10
1
อบ.3
5
12
17
1
รวม อบ.
7
20
27
2
ป.1
15
5
20
1
ป.2
18
8
26
1
ป.3
4
10
14
1
ป.4
13
6
19
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
1
6
7
1
รวมประถม
59
43
102
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
63
129
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...