ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเมืองสาตร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
5
16
1
อบ.3
19
9
28
1
รวม อบ.
30
14
44
2
ป.1
9
15
24
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
8
12
20
1
ป.4
1
7
8
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
3
8
11
1
รวมประถม
35
54
89
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
68
133
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...