ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
20
31
1
อบ.2
17
13
30
1
อบ.3
19
24
43
1
รวม อบ.
47
57
104
3
ป.1
30
25
55
2
ป.2
20
24
44
2
ป.3
26
39
65
2
ป.4
22
26
48
1
ป.5
23
25
48
1
ป.6
23
19
42
1
รวมประถม
144
158
302
9
ม.1
26
24
50
1
ม.2
18
10
28
1
ม.3
19
11
30
1
รวมมัธยมต้น
63
45
108
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
254
260
514
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...