ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
12
23
1
อบ.2
15
19
34
1
อบ.3
22
20
42
2
รวม อบ.
48
51
99
4
ป.1
26
30
56
2
ป.2
26
25
51
2
ป.3
19
22
41
1
ป.4
25
39
64
2
ป.5
17
25
42
1
ป.6
25
26
51
2
รวมประถม
138
167
305
10
ม.1
24
18
42
1
ม.2
24
21
45
1
ม.3
18
14
32
1
รวมมัธยมต้น
66
53
119
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
252
271
523
17
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...