ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
20
3
23
1
อบ.2
18
17
35
1
อบ.3
23
23
46
2
รวม อบ.
61
43
104
4
ป.1
16
22
38
1
ป.2
19
13
32
1
ป.3
16
19
35
1
ป.4
17
14
31
1
ป.5
16
21
37
1
ป.6
17
12
29
1
รวมประถม
101
101
202
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
162
144
306
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...