ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดป่าตัน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
18
17
35
2
อบ.2
24
20
44
2
อบ.3
19
21
40
2
รวม อบ.
61
58
119
6
ป.1
12
13
25
1
ป.2
12
15
27
1
ป.3
16
12
28
1
ป.4
8
11
19
1
ป.5
11
6
17
1
ป.6
11
11
22
1
รวมประถม
70
68
138
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
131
126
257
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...