ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
107
98
205
8
อบ.3
126
117
243
8
รวม อบ.
233
215
448
16
ป.1
143
149
292
8
ป.2
138
152
290
8
ป.3
157
145
302
8
ป.4
166
143
309
8
ป.5
167
157
324
8
ป.6
153
155
308
8
รวมประถม
924
901
1,825
48
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,157
1,116
2,273
64
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...