ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
14
9
23
2
ป.1
2
5
7
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
1
3
4
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
2
3
5
1
ป.6
0
1
1
1
รวมประถม
18
19
37
6
ม.1
11
3
14
1
ม.2
2
9
11
1
ม.3
4
5
9
1
รวมมัธยมต้น
17
17
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
45
94
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...