ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
9
8
17
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
2
3
5
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
0
3
3
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
1
3
4
1
รวมประถม
19
20
39
6
ม.1
4
0
4
1
ม.2
7
3
10
1
ม.3
3
9
12
1
รวมมัธยมต้น
14
12
26
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
40
82
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...