ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
6
5
11
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
2
1
3
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
11
4
15
1
รวมประถม
38
29
67
6
ม.1
3
2
5
1
ม.2
7
3
10
1
ม.3
4
7
11
1
รวมมัธยมต้น
14
12
26
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
41
93
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...