ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
4
1
5
1
อบ.3
4
2
6
1
รวม อบ.
10
5
15
3
ป.1
2
5
7
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
20
25
45
6
ม.1
3
5
8
1
ม.2
4
8
12
1
ม.3
5
7
12
1
รวมมัธยมต้น
12
20
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
50
92
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...