ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยบอน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
14
6
20
1
รวม อบ.
18
13
31
2
ป.1
10
6
16
1
ป.2
2
5
7
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
36
32
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
45
99
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...