ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
34
41
75
3
อบ.3
36
47
83
3
รวม อบ.
70
88
158
6
ป.1
90
101
191
5
ป.2
88
101
189
5
ป.3
87
93
180
5
ป.4
94
81
175
5
ป.5
88
91
179
5
ป.6
81
90
171
5
รวมประถม
528
557
1,085
30
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
598
645
1,243
36
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...