ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเปียงหลวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
19
43
2
อบ.3
26
27
53
2
รวม อบ.
50
46
96
4
ป.1
44
48
92
3
ป.2
44
43
87
3
ป.3
26
42
68
3
ป.4
44
38
82
3
ป.5
30
32
62
3
ป.6
34
51
85
3
รวมประถม
222
254
476
18
ม.1
46
55
101
4
ม.2
47
53
100
4
ม.3
39
56
95
4
รวมมัธยมต้น
132
164
296
12
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
404
464
868
34
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...