ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเปียงหลวง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
20
37
2
อบ.3
34
30
64
2
รวม อบ.
51
50
101
4
ป.1
30
45
75
3
ป.2
44
38
82
3
ป.3
36
32
68
3
ป.4
34
49
83
3
ป.5
40
40
80
3
ป.6
32
34
66
3
รวมประถม
216
238
454
18
ม.1
57
66
123
4
ม.2
53
59
112
4
ม.3
51
71
122
4
รวมมัธยมต้น
161
196
357
12
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
428
484
912
34
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...