ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเปียงหลวง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
15
36
2
อบ.3
32
34
66
2
รวม อบ.
53
49
102
4
ป.1
48
43
91
3
ป.2
25
42
67
3
ป.3
44
37
81
3
ป.4
29
31
60
3
ป.5
33
49
82
3
ป.6
38
38
76
3
รวมประถม
217
240
457
18
ม.1
56
61
117
4
ม.2
42
58
100
4
ม.3
49
53
102
4
รวมมัธยมต้น
147
172
319
12
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
417
461
878
34
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...