ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเปียงหลวง ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
11
13
24
1
อบ.2
22
26
48
2
รวม อบ.
33
39
72
3
ป.1
41
42
83
3
ป.2
37
34
71
3
ป.3
31
47
78
3
ป.4
43
42
85
3
ป.5
30
36
66
3
ป.6
44
39
83
3
รวมประถม
226
240
466
18
ม.1
68
60
128
4
ม.2
59
83
142
4
ม.3
42
79
121
4
รวมมัธยมต้น
169
222
391
12
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
428
501
929
33
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...