ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
23
27
50
2
อบ.3
24
17
41
2
รวม อบ.
47
44
91
4
ป.1
20
16
36
2
ป.2
17
10
27
1
ป.3
14
16
30
1
ป.4
13
12
25
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
81
69
150
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
128
113
241
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...