ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
11
33
1
อบ.3
26
25
51
2
รวม อบ.
48
36
84
3
ป.1
22
16
38
1
ป.2
18
13
31
1
ป.3
16
10
26
1
ป.4
11
11
22
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
88
68
156
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
136
104
240
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...