ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทาเหนือวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
11
18
1
อบ.3
13
10
23
1
รวม อบ.
20
21
41
2
ป.1
11
7
18
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
12
13
25
1
ป.4
12
10
22
1
ป.5
13
12
25
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
67
59
126
6
ม.1
12
9
21
1
ม.2
14
9
23
1
ม.3
8
10
18
1
รวมมัธยมต้น
34
28
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
121
108
229
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...