ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทาเหนือวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
7
19
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
23
16
39
2
ป.1
11
13
24
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
13
12
25
1
ป.4
11
8
19
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
13
5
18
1
รวมประถม
70
57
127
6
ม.1
11
12
23
1
ม.2
11
8
19
1
ม.3
10
16
26
1
รวมมัธยมต้น
32
36
68
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
125
109
234
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...