ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทาเหนือวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
12
25
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
23
19
42
2
ป.1
11
9
20
1
ป.2
11
13
24
1
ป.3
12
10
22
1
ป.4
14
12
26
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
69
61
130
6
ม.1
16
9
25
1
ม.2
11
11
22
1
ม.3
11
9
20
1
รวมมัธยมต้น
38
29
67
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
109
239
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...