ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
92
102
194
6
ม.2
108
94
202
6
ม.3
99
86
185
6
รวมมัธยมต้น
299
282
581
18
ม.4
64
114
178
7
ม.5
62
130
192
7
ม.6
62
103
165
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
188
347
535
21
รวมทั้งหมด
487
629
1,116
39
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...